Wält 68 Statistiken

Spilerazau: 919
Dörfer insgesamt: 2.990 (3.25 je Spieler)
Spieler Dörfer: 1.658
Barbaredörfer: 1.332
Bonusdörfer: 838
Serverstatus: Offä
Server Loufzit: 29 Täg
Spieler online: 59
Nachricht vrschickt: 2.620 (2.85 je Spieler)
Forebiträg: 3.992 (4.34 je Spieler)
Truppebewegige: 5.576 (6.07 je Spieler)
Handelsbewegige: 407 (0.44 je Spieler)
Azau Stämm: 80
Azau Spieler i Stämme: 329
Pünkt insgesamt: 4.551.095 (4.952 je Spieler, 1.522 je Dorf)
Rohstoff insgesamt:
 • 57.542.015
 • 56.322.973
 • 55.801.620
Truppe insgesamt:
 • 1,131 Mio.
 • 892.662
 • 992.667
 • 233.387
 • 448.493
 • 109.919
 • 59.234
 • 12.777
 • 655
 • 442
Truppeschnitt pro Spiler:
 • 1231
 • 971
 • 1080
 • 254
 • 488
 • 120
 • 64
 • 14
 • 1
 • 0
Truppenschnitt pro Dorf:
 • 378
 • 299
 • 332
 • 78
 • 150
 • 37
 • 20
 • 4
 • 0
 • 0
Nöischte Spieler: schumi
Nöischte Stamm: BA

Di zemmagfasste Date sin zletscht aktualisiert worde: hüt um 21:51